3K platforma

3K platforma je funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu.