Národní geopark Barrandien

Národní geopark Barrandien zasahuje do tří krajů – Hlavní město Praha, Středočeský a Plzeňský kraj.

Celková rozloha geoparku 4 316,3 km2, z toho ve Středočeském kraji 2121,2 km2, v Plzeňském kraji 1930,3 km2 a v Hlavním městě Praha 264,8 km2.

Území geoparku je rozděleno do pěti oblastí: Praha, Berounsko, Brdy, Brdy Hřebeny, Radnicko, Rakovnicko, Plzeňsko.

Z geografického hlediska leží území geoparku v Poberounské subprovincii. Území náleží Brdské oblasti a Plzeňské pahorkatině, konkrétně sem spadají celky Brdské oblasti, Pražská plošina, Hořovická pahorkatina, jihovýchodní okraj Křivoklátské vrchoviny a celky Plzeňské pahorkatiny, Rakovnická pahorkatina, Plaská pahorkatina a Švihovská vrchovina. Maximální nadmořská výška na území geoparku činí 862 m (Praha) nejnižší pak 186 m (břeh Vltavy).Území je velmi zajímavé z pohledu geologie jak dokládá geologická mapa.

Více informací o evidenci geologických lokalit naleznete na stránkách významných geologických lokalit na Portále České geologické služby:
http://www.geology.cz/extranet/popularizace/geologicke-lokality nebo její interaktivní mapě:
https://mapy.geology.cz/pop/

Přírodní památky

Kulturní památky