Geoškoly geovědní vzdělávání II. etapa

Projekt je, stejně jako jeho první etapa, zaměřen na geovědní vzdělávání ve třech krajích (Středočeský, Plzeňský a hl. m. Praha). II. etapa se věnuje rozšíření nabídky o netradiční prvky zážitkové
formy vzdělávání. V rámci projektu Geoškol je umožněno zapojení dětí i do mimoškolních aktivit, ty jsou zaměřeny především na práci v terénu a získávání polytechnických dovedností.
Vyvrcholením celoročních aktivit je účast na letním dětském táboře.

Projekt je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.