Návštěvnická centra

Hlavní návštěvnické centrum geoparku je v Domě NATURA v Příbrami. Jeho součástí bude interaktivní expozice se zapojením audiovizuální technologie a rozšířené reality, která bude návštěvníky inspirovat k cestě po Geoparku Barrandien. Součástí hlavního návštěvnického centra je přednáškový sál a výstavní prostory, počítáme se vznikem studijního zázemí pro individuální badatelskou činnost.

Další návštěvnická centra jsou předjednána s partnery geoparku. Jde o Muzeum Českého krasu v Berouně, Muzeum T.G.M. Rakovník s Památníkem Joachima Barranda ve Skryjích, Regionální muzeum Jílové, Muzeum Středních Brd Strašice, Huť Barbora v Jincích, Muzeum Dr. Horáka, Rokycany, Centrum paleodiverzity Západočeského muzea, ZOO Plzeň.

Každé návštěvnické centrum bude poskytovat informace o Geoparku Barrandien, jeho expozici v Domě NATURA, informace o lokální geologii a bude se podílet na jednotné prezentaci produktů Geoparku Barrandien.

Stávající návštěvnická centra:

Dům NATURA, Plzeňská 134, Příbram

Muzeum Středních Brd Strašice