Konference Geoparků, Geo-vzdělávání a Geoturismus / Conference on Geoparks, Geo-education and Geoturism

Pondělí 5. 9. 2022 / Monday 5th September 2022

Úterý 6. 9. 2022 / Tuesday 6th September 2022

Podívejte se na záznamy z konference / Watch recordings from the conference:

5. 9. 2022

6. 9. 2022