Cesta po dně ztracených moří v srdci Evropy

Projekt začal svou realizaci v roce 2022 díky dotaci MMR.

Tento projekt je využíván k podpoře CR na území Plzeňského a částečně Středočeského kraje. Celé území DMO je propojené geologickou historií. Rozměr projektu si vyžaduje sjednocení a podporu marketingových aktivit a brandingu z pohledu nabídky pro cestovní ruch v ČR a zahraničí. Produktem Barrandien – Cesta po dně ztracených moří se soustředíme na následující témata:

1) Terénní poznávání, objevování a prezentace geologické a paleontologické minulosti.

2) Rozvoj a propagace udržitelné turistiky při zachování pravidel šetrné turistiky (pěší turistika, kola, vlaky apod.)

3) Využití bohaté historie území DMO z pohledu českých dějin.

4) Rozvoj, propagace a podpora regionálních produktů podporující rozvoj cestovního ruchu v regionu pod jednotící značkou s využitím karty TRILOBITKArta.