Dobrovolnictví

Velmi rádi v našem kolektivu přivítáme každého zájemce o spolupráci na projektu Geoparku Barrandien. Může jít o pomoc při sběru dat, při tvorbě fotobanky nebo při organizování akcí v rámci činnosti geoparku.

Bližší informace na geoparkbarrandien@eco-centrum.cz nebo telefonním čísle 725 373 049