O nás

15.6.2020 rozhodla Rada národních geoparků o udělení titulu Národního geoparku Barrandien.

Proč „Geopark Barrandien“ ?

Barrandien je ojedinělé území, které má na relativně malém území celou škálu geologických a paleontologických zajímavostí. Profily a odkryvy nejsou tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré a i ty nejlepší nebo nejkrásnější profily jsou dobře dostupné na kole, pěšky, na lodi, vlakem či dokonce tramvají. Nacházejí se zde čtyři hlavní geologické útvary starších prvohor: kambrium, ordovik, silur a devon. Jsou zde typové lokality pro stratigrafii spodního paleozoika uznávané v celém světě, z nichž nejvýznamnějších je nepřerušený sled na hranici silur- devon.

Jak k tomu došlo?

V září 2017 jsme na žádost Středočeského kraje připravili restart projektu Geopark Barrandien, který navázal na předchozí neúspěšné pokusy se založením geoparku. Připravili jsme si analýzu situace a provedli rešerži činností geoparků u nás. Na základě všech informací jsme požádali radu národních geoparků o nominaci na kandidátský geopark. Rozhodnutím Rady jsme v dubnu 2018 byli přijati za kandidátský geopark.

Od října 2017, kdy jsme rozhodli o realizaci Geoparku Barrandien, proběhlo velké množství debat a konzultací, jak k dané problematice přistoupit. Nakonec jsme se rozhodli vytvořit nový návrh, který zahrnul větší území, ale lépe vystihl podstatu Barrandienu.

Podařilo se nám vytvořit skupinu nadšených lidí, která díky jejich usilovné spolupráci s mnoha dalším odborníky v různých oborech připravila koncepci Geoparku Barrandien, kterou jsme dopracovali do nominace na národní geopark.
Musíme uvést, že oceňujeme práci ostatních národních geoparků a musíme jim poděkovat za jejich zkušenosti, které nám pomohli v některých rozhodováních o způsobu řešení struktury geoparku. Myslíme si, že díky jejich zkušenostem i chybám se nám podařilo najít řešení pro prezentaci bohatství Barrandienu.

Úloha Geoparku Barrandien spočívá v prezentaci geologického a paleontologického dědictví Barrandienu v návaznosti na historický vývoj. Geopark chce iniciovat rozvoj tohoto jedinečného území a přispět tak k pochopení vývoje života a společnosti v tomto regionu.

Co si přejeme?

Každý z nás měl někdy v životě sen vydat se na cestu do pravěku. My chceme tento sen umožnit všem snílkům, kteří se s námi vydají Geoparkem Barrandien na „Cestu po dně ztracených moří v srdci Evropy“. Průvodcem nám bude slavný badatel Věnceslav Brábek, jehož záznamy byli nalezeny při rekonstrukci Národního muzea.