Kontakt

Geopark Barrandien org.složka Ekologického centra Orlov, o.p.s.

Sídlo: Plzeňská 134, 261 01 Příbram Kancelář: Plzeňská 134, 261 01 Příbram, 2. patro

E-mail

geoparkbarrandien@eco-centrum.cz

Pracovní doba

Pon - Út 09:00 - 17:00

Datové schránky: 36hykyd


MVDr. Luboš Gardoň

vedoucí kanceláře geoparku
gardon@eco-centrum.cz
+420 725 373 049

Realizační tým:


Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D.

vedoucí geolog, geologie oblasti Praha
lukaslaibl@gmail.com

RNDr. Martin Lang

montanistika a geologie oblasti Brdy a Plzeňsko
langmartin@atlas.cz

Mgr. Pavel Bokr

environmentální vzdělávání a geologie oblasti Berounsko a Rakovnicko
pavel.bokr@gmail.com

PhDr. Nora Dolanská, MBA

cestovní ruch