Kulturní památky

Na území Geoparku Barrandien se nachází celá řada hradů (např. Karlštejn, Točník, Nižbor, Valdek, Radyně aj.), zámků (např. Králův Dvůr, Hořovice, Mirošov, Radnice, Spálené Poříčí aj.) Nachází se zde i duchovní památky (např. kaple Povýšení sv. Kříže a jeskyně sv. Ivana ve Sv. Janu pod Skalou, Kostel Narození Panny Marie ve Zdicích, ruina benediktinského proboštství v Teslínech, poutní místo Svatá Hora u Příbrami, kostel Panny Marie Sněžné v Rokycanech, chrám sv. Bartoloměje v Plzni a další), muzea (např. Muzeum pravěku ve Všeradicích, Muzeum Středních Brd ve Strašicích, Západočeské muzeum v Plzni, Centrum Caolinum v Nevřeni, Muzeum T. G. Masaryka v Rakovníku, Muzeum Českého krasu v Berouně a další).  V geoparku nalezneme i rozhledny a další zajímavá místa (např. rodný dům Františka Nepila v Hýskově, síť ochranných bunkrů na ochranu Prahy, staré trampské osady, židovské hřbitovy a další), ale také nejstarší dosud existující značenou turistickou trasu v Čechách – Cestu Vojty Náprstka (r. 1889). Na území Geoparku Barrandien se nachází velké množství kulturně-historických památek, které prezentujeme v rámci geoparkových aktivit.