Geoškoly – geovědní vzdělávání

Přínosem projektu pro je rozšíření vědomostí v rámci geovědního vzdělávání a geovycházek, které jsou vedeny lektorem geoparku Barrandien. Informace předávané dětem v rámci geovědního
vzdělávání, jsou prezentovány v terénu nebo s názornými pomůckami v rámci aktivit geoškol. V projektu nejde o výuku ve školní lavicí s učebnicí, ale o rozvoj osobnostních kompetencí a hledání odpovědí na přírodní děje v rámci holistického přístupu. Děti si odnášejí nadšení z geologie a chuť bádat a hledat. Projekt přispívá k rozvoji představivosti a snaze si pokládat otázky a hledat na ně odpovědi. Téma spojené s geologickými epochami podporuje hravý přístup ke vzdělávání a motivuje k dalšímu osobnostnímu rozvoji dětí. Školy budou mít přístup na portál GeoEduGame, kde si mohou stahovat další materiály. Portál je součástí projektu UNESCO a budou zde přibývat materiály nejen z ČR, ale i z Peru, Filipín, Nikaragui, Tanzanie a v budoucnosti i z dalších zemí. Do portálu budou přispívat vysoké školy, další vědecké instituce a Národní geoparky ČR. Projektový partneři v tomto projektu nejsou, nicméně Národní geopark Barrandien spolupracuje s obcemi, spolky, dalším národními geoparky atp. Výstupy projektu budou k volnému využití i pro tyto subjekty. Přínos projektu pro regiony bude v rozšíření nabídky neformálního vzdělávání. Prožitková forma zvýší atraktivnost a zájem jednotlivých dětí a školních kolektivů v PK, SčK a Praze.

Výsledky projektu budou využity k dalšímu rozvoji projektu Geoškol.
Zkušenosti z projektu poslouží dalšímu rozvoji Geoškol a budou východiskem pro další jeho směřování. Náš projekt bychom chtěli přenést do dalších národních geoparků, které jsou v rámci České republiky.

Výsledky a výstupy projektu budou předány prostřednictvím programu IGCP UNESCO také našim partnerům na projektu 4GEON (Tanzanie, Peru, Nikaragua, Filipíny) a budou sloužit jako příklad dobré praxe dalším partnerským geoparkům (např. na Slovensku, Ukrajině, Ázerbajdžánu, Norsku, Gruzii, Moldavsku). Know-how z projektu bude prezenováno na Radě národních geoparků České republiky a bude nabídnuto k využití ostatním českým geoparkům. Sdílení výstupů Geoškol a portálu GeoEduGame bude využitelné při tvorbě koncepcí EVVO v jednotlivých krajích a umožní obohacení forem neformálního vzdělávání a poslouží jako podpůrný edikační prostředek i školám nezapojeným do programu Geoškol.

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy