Vědecká rada geoparku

Vědecká rada Geoparku Barrandien má tři sekce, které společně připravují a kontrolují prezentací přírodního a kulturního bohatsví Barrandienu.

a) geologicko-paleontologická část

Členové:

 • Prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. garant Brdy a Rakovnicko
 • RNDr. Jiří Kvaček, CSc. garant křída
 • Mgr. Lukáš Laibl, Ph.D. garant Berounsko
 • RNDr. Radek Mikuláš, DSc. garant Praha
 • RNDr. Josef Pšenička, Ph.D. garant Plzeňsko (Radnicko)
 • Mgr. Jan Sklenář, Ph.D. garant historii paleontologie v Čechách a života J. Barranda

b) zoologicko-botanická část

 • RNDr. Miloš Anděra, CSc. zoologie
 • Mgr. Petr Karlík botanika
 • RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. ekologie

c) historicko-společenská část

 • PhDr. Pavel Břicháček archeologie
 • PhDr. Nora Dolanská, MBA cestovní ruch
 • Brig.gen. Mgr. Aleš Knížek vojenství