Gamifikae geovědního vzdělávání / Gamification of geological education in Europena geoparks

Cíle projektu/ Goals of the project

Cílem je inovovat a rozšířit geovědní environmentální vzdělávání o nové digitální formy, které zvýší zájem o kulturní dědictví regionu.

Další cíle jsou:

 • inovace interpretačních nástrojů informačních a návštěvnických center
 • zahájení spolupráce geoparků za využití postavy badatele Brábka zážitkovou formou geovědního vzdělávání
 • metodické materiály pro podporu vzniku a chodu geoparků v EU
 • vytvoření vzdělávací platformy pro veřejnost, pedagogy a odborníky

The goal is to innovate and expand geoscience environmental education with new digital forms that will increase interest in the region’s cultural heritage.

Other objectives are:

 • Innovation of interpretation tools for information and visitor centres.
 • launching cooperation between geoparks using the figure of the explorer Brábek in an experiential form of geoscience education
 • methodological materials to support the establishment and operation of geoparks in the EU
 • creation of an educational platform for public, pedagogs and scientists

Pracovní balíčky/ Workpackages:

WP1 Management/ Management

WP2 Digitalizace a gamifikace/ Digitisation and gamification

 1. Portál GeoEduGame a jeho náplň/ GeoEduGame portal and its content
 2. Geolokační aplikace / Geolocation applications
 3. E-learning / E- learning

WP 3 Toolkit pro návštěvnická a informační centra / Toolkit for information centres

 1. Mapy s augmentovanou realitou s využitím uměleckých grafů / Augmented reality maps using artistic graphs
 2. Krátká videa/animace a hry / Short videos/animations and games
 3. Edukační materiály a šablony pro geovědní vzdělávání a geoparky / Educational materials and templates for geoscience education and geoparks

WP4 Geoparky / Geoparks

 1. Kuchařka úspěšného geoparku / Successful Geopark Cookbook
 2. Turismus kontra overturismus / Tourism vs overtourism
 3. Kultura a přírodní dědictví / Culture and natural heritage

WP5 Diseminace a Publicita / Dissemination and Publicity

 1. Diseminace a vzdělávací aktivity / Dissemination and educational activities
 2. Publicita / Publicity
 3. Networking / Networking

Projektový partneři/ Project partners

Kontakt / Contact

Project manager : Luboš Gardoň

mail: lubos.gardon@eco-centrum.cz

phone: +420 776460 688

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.