Geoškoly – geovycházky po dně ztracených moří

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Realizace projektu: 1.1.2023 – 31.12.2023

Anotace projektu: V rámci činnosti Národního geoparku Barrandien realizujeme inovativní projekt geoškol, kdy jeden z našich geologů navštěvuje školy, které s námi spolupracují a prezentuje geologii a paleontologii hrou. Následně pak realizujeme geovycházky, které jsou komentované a děti i dospělí si mohou půjčit kladívko a stát se amatérským paleontologem. To pomůže zvýšit zájem a vědomosti o vztahu geologie k životnímu prostředí. Díky geovycházce se účastníci dozví nespočet informací o geologických lokalitách, jejich ochraně a uvědomí si souvislosti mezi geologií a stávající faunou a florou.