Česko-německá konference 23-24.9.2021 program

Konference českých, německých a slovenských geoparků 23. – 24. září 2021 – Příbram, Dům NATURA

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ BUDE UKONČENA 20.9.2021 / REGISTRATION IS POSSIBLE UNTIL 20th SEPTEMBER

Přihlášení Rady nároních geoparků a zástupců slovenských geoparků (https://forms.gle/tmzPx6r3vzFx4Nvm8)

Registrierung der Vertreter der deutschen Geoparks / Registration of German Geopark´s representatives (https://forms.gle/fya2GwCb2Ep441PL8)

Přihlášení na konferenci pro veřejnost zde / Conference registration for public here (https://forms.gle/fwqm9q1KDB1KwGFv8)

Pro případné dotazy pište na geoparkbarrandien@eco-centrum.cz nebo volejte na +420 603 219 583. Kontaktní osoba: Ing. Pavla Staňková

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at geoparkbarrandien@eco-centrum.cz or call +420 603 219 583. Contact person: Pavla Staňková (English)

Program konference

Téma: Dědictví Země – geovědní vzdělávání a interpretace“ při příležitosti  110 let od vydání svazku Système silurien du centre de la Bohême

23.9.21 – 1.denodborná část

a. dopoledne

 • přivítání (ECO, RNG, MŽP)
 • představení českých geoparků: Barrandien, Broumovsko, Český ráj, Egeria, Kraj Blanických rytířů, Podbeskydí, Ralsko, Vysočina,  Železné Hory – příspěvek max 10 min (tlumočeno do NJ)
 • představení německých geoparků (tlumočeno do ČJ)
 • síť globálních geoparků (tlumočeno ČJ, NJ) – Martina Pásková

b. odpoledne

 • představení slovenských geoparků
 • regionální produkty (představení GEOfood – Geopark Magma)
 • Jan Sklenář – Joachim Barrande (Système silurien du centre de la Bohême)
 • c. večer  
 • křest vzpomínkové knihy na Prof. Ivo Chlupáče (90. výročí narození)
 • networking
 • společná večeře – raut

24.9. 21 – 2.denodborná část

a. dopoledne (tematické bloky – workshopy)

 • geovědní vzdělávání
 • interpretace a prezentace přírodního dědictví

24.9. 21 – 2.den – terénní část exkurze

b. odpoledne

Nabídka terénních exkurzí bude upřesněna v úterý zároveň s otevřením rezervačního systému. Exkurze budou mít stanovený počet účastníků, doprava zajištěna.

c. večer – neformální rozloučení, odjezd

Konference bude probíhat i online. Odkaz na stream bude zveřejněn v den konference. Je zajištěn tlumočnický servis do čj a nj.

V rámci aktivit konference proběhnou akce pro veřejnost (workshop, představení českých geoparků, exkurze a seminář EVVO).

Ceny obědů a exkurzí pro veřejnost:

23.9.2021 – oběd (150 Kč/ € 6)

24.9.2021 – oběd (150 Kč/ € 6)

– exkurze (100 Kč/ € 6)

Po vyplnění přihlášky na konferenci vám budou zaslány platební údaje.

Účast na konferenci online zdarma.

Program of the conference

The conference of Czech, German and Slovak geoparks will take place on 23-24 September 2021, Příbram, Dům NATURA

To register: choose the right form above, fill it up and press send.

If you have any questions, please do not hesitate to contact us at geoparkbarrandien@eco-centrum.cz or call +420 603 219 583. Contact person: Pavla Staňková (English)

Topic: Earth’s Heritage – Geoscience Education and Interpretation on the occasion of the 110th anniversary of the publication of the volume Système silurien du centre de la Bohême (aimed at presenting the practices of geoscience education and interpretation)

23.9.21 – Day 1 – technical part

a. morning

 • welcome (ECO, RNG, MoE)
 • presentation of Czech geoparks: Barrandien, Blanické rytířů , Broumovsko, Český ráj, Egeria, Podbeskydí, Ralsko, Vysočina, Železné Hory – contribution max 10 min (interpreted into german language)
 • presentation of German geoparks (interpreted into Czech language)
 • Global Geoparks Network (interpreted in Czech and German language) – Martina Pásková

b.afternoon

 • presentation of Slovak geoparks (interpreted into German language)
 • regional products (presentation of GEOfood – Geopark Magma)
 • Joachim Barrande (110 years since the publication of the last volume of Système silurien du centre de la Bohême)
 • Prof. RNDr. Ivo Chlupáč, his contribution to the geology of the Czech Republic, 90th anniversary of his birth
 • c. evening
 • launch of a commemorative book
 • networking
 • joint dinner    

24.9. 21 – 2nd day – expert part

a. morning

 • geoscience education
 • interpretation and presentation of natural heritage

b. afternoon

The offer of field trips will be specified on Tuesday at the same time as the opening of the booking system. The field trips will have a set number of participants, transportation will be provided.

c. evening – – informal farewell, departure

The conference activities will include events for the public (workshop, presentation of Czech geoparks, excursions and an EVVO seminar).

Lunches and field trips prices for public:

23.9.2021 – lunch 150 CZK/ € 6

24.9.2021 – lunch 150 CZK/ € 6

– field trip 100 CZK/ € 6

After completing the conference registration form, payment details will be sent to you.

Participation in the conference online is free of charge.