Partnerství

V rámci Geoparku Barrandien jsou tři úrovně zapojení do činnosti geoparku:

  1. partner (působící v organizační složce na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a partnerství, podílí se na přípravě a realizace strategie geoparku, trvale podporuje Geopark Barrandien a podílí se na jeho financování).
  2. spolupracující partner  (působí za účelem zajištění prezentace a prezentačních služeb pro geopark Barrandien – návštěvnická centra, geopointy aj.).
  3. spolupracující subjekt (podnikatelské subjekty, fyzické osoby, které se zapojují svými aktivitami do nabídky geoparku Barrandien a podílejí se na jednotné prezentaci geoparku