Partnerství

V rámci Geoparku Barrandien jsou tři úrovně zapojení do činnosti geoparku:

  1. partner (působící v organizační složce na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a partnerství, podílí se na přípravě a realizace strategie geoparku, trvale podporuje Geopark Barrandien a podílí se na jeho financování). Partneři geoparku: Středočeský kraj, Plzeňský kraj, hlavní město Praha, Tetín, Jince, Radnice, Arcibiskupství pražské, Západočeské muzeum v Plzni, ZOO Plzeň, Strašice, Mirošov
  2. spolupracující partner  (působí za účelem zajištění prezentace a prezentačních služeb pro geopark Barrandien – návštěvnická centra, geopointy aj.). Spolupracující partneři: Berounsko z.s., Centrum Caolinum Nevřeň, Destinační agentura Brdy, Muzeum Středních Brdy Strašice
  3. spolupracující subjekt (podnikatelské subjekty, fyzické osoby, které se zapojují svými aktivitami do nabídky geoparku Barrandien a podílejí se na jednotné prezentaci geoparku Spolupracující subjekt: Restaurace na hradbách Příbram, Penzion Orlov