Výtvarná soutěž pro základní a střední školy s tématem „Cesta do pravěku“

Soutěž organizuje Národní geopark Barrandien a Ekologické centrum Orlov.

autor: Jan Sovák

Téma

„Cesta do pravěku“

Podmínky soutěže

1. Soutěže se mohou zúčastnit – ZŠ, ZŠS, ZUŠ, SŠ, SOŠ. 

2. Výtvarné techniky – kresba, malba, grafika, počítačová grafika, 3D či filmové nebo animační práce.

3. Maximální formát plošných prací je A3.

    Velikost prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru.

4. Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek (viz dále).

5. Výtvarné práce nepaspartujte.

6. Organizátor si vymiňuje právo na nevracení exponátů.

7. Práce zasílejte do 10. června 2021 na adresu:

Národní geopark Barrandien – Ekologické centrum Orlov

Plzeňská 134, 261 01 Příbram

8. Na později dodané práce nebude brán zřetel

Identifikace výtvarných děl

Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:

1. Jméno, příjmení (uvádějte v tomto pořadí)

2. Věk dítěte

3. Kategorie podle věku (viz dále)

4. Adresu uvádějte v pořadí: název školy, ulice, číslo, město, PSČ.

    Není nutné uvádět soukromé adresy dětí.

5. Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny

Kategorie:

  1. 1. – 3. třída ZŠ
  2. 4. – 5. třída ZŠ
  3. 6. – 9. třída ZŠ nebo 1. – 4. ročník víceletých gymnázií
  4. SŠ, SOŠ
  5. ZUŠ
  6. ZŠS

Ideový záměr soutěže

Seznámit se s historií vývoje Země.  Výtvarné práce mají ukázat, jak děti vnímají tento proces, který vedl k vytvoření současného životního prostředí.

Zadání výtvarné soutěže má za úkol proniknout ke smyslu a významu evoluce na planetě z autorského pohledu účastníka soutěže.

Hodnotící komise:

Předsedou komise Ing. Jan Sovák (přední paleoartista, malíř a ilustrátor Jurského parku).

Dalšími členy jsou významní paleontologové, geologové, výtvarníci a fotografové.

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní předání diplomů a výstava oceněných prací se uskuteční dne 25. června 2021 v prostorách Domu NATURA za účasti představitelů partnerů Národního geoparku Barrandien.

Vítězové kategorií budou oceněni hodnotnými cenami (1. místo víkendový pobyt v Národním geoparku Barrandien atd.)

Kontakt pro případné informace:

e-mail: geoparkbarrandien@eco-centrum.cz