Podpora geoparků zajistí jejich rozvoj. Memorandum potvrdilo závazek Středočeského kraje

Středočeský kraj podepsal v Nymburce memorandum o systematické podpoře geoparků na svém území. Radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Středočeského kraje Václav Švenda a  zástupci Národního geoparku Barrandien, Národního geoparku Kraje blanických rytířů a Globálního geoparku UNESCO Český ráj uzavřením strategického dokumentu deklarují společný zájem o zachování a rozvoj geologického přírodního dědictví na svém území.

Geoparky se podílejí na zvyšování kvality života místních obyvatel prostřednictvím systematické péče o životní prostředí, věnují se vzdělávání a výzkumu v oblasti udržitelného chování  v přírodě a významně přispívají ke kultivaci turistického ruchu. Kraj si je dobře vědom jejich významného přínosu v popularizaci nejen přírodního, ale také kulturního bohatství Česka.

„Přínosy činností geoparků jsou nezpochybnitelné, ale doposud bohužel neexistuje systém podpory, který by zajistil stabilitu jejich fungování. Naší snahou bylo otevřít debatu v rámci asociace krajů o vytvoření udržitelného systému vícezdrojového financování.  Výsledkem je vzájemné sdílení zkušeností a společný postup několika krajů při jednání o podpoře geoparků z národních zdrojů. Toto memorandum je navazujícím krokem, jehož cílem je zlepšení podmínek pro činnost geoparků  v našem kraji.“ vysvětlil Václav Švenda, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který se tématu geoparků věnuje dlouhodobě.

Podpisem memoranda Středočeský kraj stvrzuje své dlouhodobé úsilí v oblasti zachování a popularizace geologického dědictví. Zároveň naplňuje doporučení Komise pro cestovní ruch Rady Asociace krajů ČR k systematické podpoře činnosti geoparků, a to především zachováním stávající finanční podpory a zaměřením na jejich rozvojové priority. Zavazuje se iniciovat jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o stálé a udržitelné finanční podpoře těch aspektů činnosti geoparků, které jsou přínosné pro vědu a výzkum, výchovu a vzdělávání, regionální rozvoj a cestovní ruch. „Příslib finanční podpory Středočeského kraje je důležitým signálem pro rozvoj činnosti geoparků a jejich strategické plánování mezinárodní spolupráce,“  těší se Luboš Gardoň, ředitel Národního geoparku Barrandien.

Kraj dále podá pomocnou ruku při propagaci a medializaci aktivit geoparků a prostřednictvím vhodných dotačních titulů umožní jejich efektivní rozvoj. „Jako jediný geopark UNESCO v Česku, který se rozkládá na území tří krajů, si velmi vážíme podpory, které se nám nyní od krajských úřadů dostává. Finanční stabilita je pro naši společnost velmi důležitá, neboť je jedním z hodnotících kritérií pro pravidelné obnovování značky „Globální geopark UNESCO“, uvedla Blanka Nedvědická, ředitelka Globálního geoparku UNESCO Český ráj. „Oceňuji, že Středočeský kraj přistoupil k podpoře národních geoparků systematicky, a to nejen na svém území, ale v rámci celé ČR. Podpis memoranda vnímáme jako významný krok na cestě k větší stabilitě,“ dodává Kateřina Červenková, ředitelka Národního geoparku Kraj blanických rytířů.

Geoparky jsou fenoménem s výjimečným významem pro turistický ruch, vzdělávání, vědu a výzkum i ochranu přírody a krajiny daného území. Síť národních geoparků v České republice představuje přibližně 12 % území České republiky. Geoparky se rozkládají na území osmi krajů a Hlavního města Prahy, přičemž většina nezasahuje pouze na území jediného kraje. Ve Středočeském kraji se nacházejí plně nebo jen částečně území tří geoparků, a to právě Geoparku Barrandien, Geoparku Kraje blanických rytířů a Globálního geoparku UNESCO Český ráj, který je zároveň nejstarším geoparkem v ČR.

https://geoparkbarrandien.cz/, https://geopark-kbr.cz/, https://www.geoparkceskyraj.cz/ 

Categories:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *