Odkaz na stream / Link for stream

0 Comment
Česká verze/ Czech version: https://youtu.be/-JJFPbkVqpo  Německá verze /German version: https://youtu.be/BuXCvX6GNt0  Dotazy můžete klást na mail geoparkbarrandien@eco-centrum.cz

Zasedání slovenských a českých geoparků!!!

0 Comment
Dnes probíhá první společné zasedání Medzirezortnej komisie Siete geoparkov Slovenskej republiky a Rady národních geoparků České republiky.

Česko-německá konference 2021! / Czech-German conference 2021.

0 Comment
23.9 a 24.9 proběhne česko-německá konference věnovaná německým, českým a slovenským geoparkům! Czech-German conference will take place on 23rd and 24th September. It is aimed at Czech, German and Slovak